e-manuscript online makale kabul ve değerlendirme sistemi kullanıma kapatılmıştır. E-manuscript sistemine kayıtlı dergiler aşağıdaki web adreslerinden makale kabul etmeye başlamıştır. E-manuscript sisteminde yer alan değerlendirmesi tamamlanmamış makaleler en kısa sürede herhangi bir veri kaybı olmadan yeni sistemlere aktarılacaktır.

Makaleleriniz son durumu ile ilgili bilgileri 0312 426 47 47 nolu numaradan öğrenebilirsiniz.

Saygılarımızla.Mikrobiyoloji Bülteni
submit.mikrobiyolbul.org

Flora Dergisi
submit.floradergisi.org

Çocuk Enfeksiyon Dergisi
submit.cocukenfeksiyondergisi.org

Tüberküloz ve Toraks Dergisi
submit.tuberktoraks.org

Türkiye'de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları Dergisi
submit.llmdergi.org